Afnemer Energie

De Afnemer is in principe de persoon die over een aansluiting beschikt, hij is verplicht om een energieovereenkomst af te sluiten bij elke elektriciteits- en gasmeter.

Iedereen zou Afnemer kunnen worden of je nu een bedrijf hebt of gewoon als huishouden, en veel mensen doen dit ook.