Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden zijn zoals de naam zegt voorwaarden van de levering. Dit bespreek je met jouw afnemer en vervolgens maken jullie een contract.

Hier in staan alle regels waar jij en de afnemer zich aan moeten houden, zoals bijvoordbeeld: levertijd, transport en garantie.