Broeikasgas

Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer zoals Methaan Koolstofdioxide en Ozon. Deze gassen worden broeikasgassen genoemd omdat ze het zelfde effect geven als een broeikas.

Ze absorberen warmte en houden deze vast waardoor het een soort isolerende laag vormt om de aarde. Hierdoor neemt de globale temperatuur toe en dat zou zorgen dat sommige gebieden op aarde onleefbaar worden voor mensen. Door bijvoorbeeld uitdroging en de verdwijning van natuurgebieden.

Maar broeikasgassen zijn niet alleen slecht, zonder deze gassen zou leven op aarde nooit mogelijk geweest zijn. Dan zou de gemiddelde temperatuur niet 15°C zijn maar wel -20°C.